Van mijn Bachbloesemteacher Gerda kreeg ik onlangs onderstaande tekst. Het past heel erg bij de filosofie van dokter Bach, met wiens bloesemremedies ik zo graag werk voor mensen en dieren. Het past ook bij de ’toestand’ waarin we mensen en dieren willen brengen met het nemen van de remedies. Een toestand van vrede en streven naar gelukkig zijn. Dit is de tekst:

Wees kalm te midden van lawaai en haast en bedenkt welk een vrede er in stilte kan zijn.  Sta voor zover mogelijk op goede voet met een ieder zonder uzelf te verloochenen.  Spreek uw waarheid rustig en duidelijk uit en luister naar anderen, ook de minder begaafden en onwetenden, want ook zij hebben hun verhaal.  Vermijd luidruchtige en agressieve mensen, zij belasten de geest. Als u uzelf met anderen vergelijkt, kunt u ijdel of verbitterd worden omdat er altijd mensen zullen zijn die meer of minder zijn dan uzelf. Geniet van uw prestaties evenals uw plannen. Blijf geïnteresseerd in uw eigen werk, hoe bescheiden ook, het is een waar bezit in het veranderlijk fortuin van de tijd. Betracht voorzichtigheid in het zakendoen want de wereld is vol bedrog. Maar laat u niet verblinden voor het goede dat er is. Veel mensen streven naar hoge idealen en overal is het leven vervuld van heldenmoed.

Wees uzelf. Veins vooral geen genegenheid. Maar wees ook niet cynisch over de liefde, want ondanks alle dorheid en ontgoocheling is zij eeuwig als het gras. Neem vriendelijk de raad van de jaren aan en verlang niet naar een tijd die achter u ligt. Ontwikkel kracht van geest om u te beschermen als zich onverwacht tegenspoed voordoet. Maar kwel u niet met drogbeelden. Veel angsten worden geboren uit vermoeidheid en eenzaamheid. Leg uzelf een gezonde discipline op maar wees lief voor uzelf. U bent een kind van het universum, niet minder dan de bomen en de sterren, u hebt het recht hier te zijn. En of het u duidelijk is of niet, het universum ontvouwt zich zonder twijfel zoals het moet. Leef daarom in vrede met god, hoe u hem zich ook voorstelt. En wat uw werken of aspiraties ook mogen zijn in de luidruchtige verwarring van het leven, blijf in vrede met uw ziel. Met al zijn schijn, gezwoeg en vervlogen dromen is het nog steeds een mooie wereld.

Wees waarachtig. Streef ernaar om gelukkig te zijn.

Saint Pauls Church Baltimore (1692)