“Beoordeel je medemens zoals hij is, niet zoals jij hem ziet” 

Een beukenbos, zoals het ‘Buggenhoutbos’ in Oost-Vlaanderen, heeft een dicht bladerdak dat het zonlicht verhindert te schijnen op de grond. Terwijl hij zelf onder tal van andere bomen kan groeien, laat de leuk zelf geen ondergroei toe. Onder hem zal geen andere plant overleven, wat symbool staat voor de onverdraagzaamheid van iemand met gebrek aan beukenregie.

Bachbloesem van de maand: beuk (beech)

Betrap je jezelf regelmatig op een ergernisgevoel naar je medemens toe? Ben je zelf heel perfectionistisch en heb je veel zelfdiscipline  en eis je hetzelfde van anderen? Best wel lastig, ook voor jezelf, want je zou wel eens in een isolement kunnen terechtkomen als mensen je uit de weg gaan omdat je je onverdraagzaam gedraagt naar al wie niet dezelfde inzichten of levensgewoonten heeft. En te veel isolement en ergernissen kunnen je ziek maken. Het is een onbalans tussen je persoonlijkheid en je ziel, want in wezen ben je helemaal niet zo. Om meer verdraagzaam en begrijpend met je medemens te kunnen omgaan, ontwikkelde dokter Bach de bloesem van de beuk (beech).

Verkeerde communicatie

Een beuktype is zeer opmerkzaam en heeft alles gezien; hij heeft als het ware ‘arendsogen’. Bij een gebrek aan beuk ben je echter gefocust op het slechte en ken je geen tolerantie voor het ‘anders’ zijn. Anders zijn kan ook betekenen een andere huidskleur, religie, sociale afkomst, noem maar op. Door middel van kritiek ga je de ander aanmanen tot wat jij ‘beter’ acht. Je voelt je voor een stuk ook bezorgd om de ander omdat hij of zij ‘het’ verkeerd doet. Je ergert je en bent soms kwetsend en vernederend.

Verdraagzaam en begripvol

Dankzij beech kan je meer begrip opbrengen voor het anders zijn van je medemens en kan je je beter inleven in de situatie van anderen. Je wordt hierdoor meer verdraagzaam ten opzichte van je naaste en je gaat ook meer het positieve opmerken bij een ander. Je krijgt voeling met het begrip ‘eenheid in verscheidenheid’ en beseft dat een ware vredelievende samenleving maar kan bestaan als je alle verschillen een plaats geeft. Je begrijpt dat met diplomatie en en respect voor het anders zijn, de boodschap die je brengt, veel sneller aanvaard wordt en met grotere kans op slagen leidt tot verandering.

Een ‘flesje vol verdraagzaamheid‘ kost 33 euro inclusief verzendingskosten. Klik hier om je flesje te bestellen.